Lamoraalweg 55/A | 1934CC Egmond aan den Hoef | Tel: 072-5069570 | e-mail : info@egmondhygiene.nl

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de wet op de beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarig) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet de mondhygiënist

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (sealen).
 • Bacteriologisch onderzoek.

Daarnaast is in de wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

Wanneer naar de mondhygiënist

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen.
 • tanden of kiezen los gaan staan.
 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit.
 • Het tandvlees terugtrekt.
 • Er regelmatig gaatjes ontstaan.
 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat.
 • Er een vieze smaak of slecht adem aanwezig is.
 • Er tanderosie is.
 • Bij klachten van droge mond (xerostomie).
 • Als de mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.
 • Voor kinderen en jong volwassen geldt dat voorkomen beter is dan genezen.
 • bij medische klachten (bijv medicatie)
 • De deskundigheid van de mondhygiënist ligt vooral op het gebied van het voorkomen van problemen in uw mond. De mondhygiënist zorgt er voor dat uw gebit en tandvlees in optimale conditie blijven, maar leert u ook hoe u uw mond zelf gezond en fris kunt houden.