Lamoraalweg 55/A | 1934CC Egmond aan den Hoef | Tel: 072-5069570 | e-mail : info@egmondhygiene.nl

Het eerste bezoek

Het eerste bezoek zal ongeveer 45 min á 1 uur in beslag nemen.

Allereerst worden uw persoonlijke gegevens opgenomen. Hiervoor zijn de volgende zaken belangrijk:

  • eventueel verwijskaart (wanneer u komt op verwijzing van uw tandarts).
  • Adresgegeves, enz.
  • Verzekeringsgegevens/pasje
  • Geldige legitimatiebewijs zoals rijbewijs of paspoort*
  • Gezondheidsvragenlijst (bepaalde ziektebeelden of medicijnen kunnen invloed hebben op de behandeling. Daarom vragen wij u, wanneer u medicijnen gebruikt uw medicijnenlijst mee te nemen).

Vervolgens wordt door middel van een mondonderzoek, de conditie van uw tandvlees in kaart gebracht. Aan de hand van dit onderzoek en uw persoonlijke voorkeuren wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt uitvoerig met u besproken.

Tot slot wordt de behandeling met bijbehorende kosten besproken.

Indien de behandelingen boven de $euro; 150,00 zijn ontvangt u hiervan een begroting. Met deze begroting kunt u navraag doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen en voorwaarden.
Vervolgens zal in overleg met u de behandelingen worden gestart en/of eventueel vervolg afspraken worden gemaakt (afhankelijk van de ernst van de situatie).

* Vanaf 1 juni 2008 is de wet burgerservicenummer in de zorg van kracht. Deze wet regelt het gebruik van het BSN (voorheen Sofi-nummer) in de zorg. Vanaf 1 juli 2009 is het verplicht het BSN op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling. Het is daarom van belang dat uw identiteit vastgesteld wordt aan de hand van een geldig identiteitsdocument.